Zajedno za
naša prava

Udruženje pacijenata Srbije

Udruženje pacijenata

Udruženje pacijenata Srbije ima nameru da se razvije u pravcu krovne organizacije sa idejom poboljšane komunikacije između zdravstenog sistema i pacijenata.

Mi nismo savez različitih udruženja, ali nam je cilj da zastupamo ciljeve svih pacijenata, na sistemskom nivou.

Glavne teme UPS-a u narednom periodu su inovativne terapije, prevencija i objektivna raspodela sredstava.

Osnovni ciljevi

Inovativne terapije

Inovativnih terapija ima malo i već smo razgovarali sa čelnicima RFZO-a da nam je potrebno više novca za njih.

Zastupanje prava pacijenata

Želimo da na svim mestima na kojima se odlučuje o pacijentima budu i predstavnici pacijenata, uključujući i upravni odbor RFZO-a.

Rad na prevenciji

Najveći problem u našem zdravstvu je nedovoljna prevencija. Mi smo siromašno društvo i sva je prilika da se to neće skoro promeniti.

Čemu služi udruženje?

Ovo udruženje nije skup udruženja već skup pojedinaca koji se godinama unazad bave radom u različitim udruženjima pacijenata. Smatramo da je najvažnije da budemo efikasni i da svojim radom pomognemo pacijentima.

Aktivnosti