Radio Beograd 1 – Uhvati dan
Pacijenti u Srbiji nedovoljno informisani o načinima lečenja

VODITELJ: Udruženje pacijenata Srbije u saradnji sa istraživačkom kućom „Birodi“ sprovelo je istraživanje informisanosti pacijenata o uslovima i mogućnostima lečenja u Srbiji, ali i u inostranstvo. I ovo istraživanje pokazalo je da dobar deo pacijenata zna koja su njihova prava, kada je zdravstvo u pitanju. Kada su u pitanju mogućnosti lečenja u našoj zemlji, tri četvrtine pacijenata zna koje su im mogućnosti na raspolaganju, međutim, svega četvoro od desetoro ispitanih zna kako stoje stvari kada je u pitanju lečenje u inostranstvu. Detaljnije o ovom istraživanju čućete u prilogu koleginice Tijane Sibinović.

REPORTER: Najpoznatiji doktor na svetu – doktor Google, nije i najpouzdaniji. Uprkos tome oko 18 odsto pacijenata u Srbiji i dalje se radije konsultuje sa njim pre nego sa lekarom specijalistom, kaže predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.

SAVO PILIPOVIĆ, (Predsednik Udruženja pacijenata Srbije): Kada govorimo o ovim rezultatima neki bili mnogo loši da smo mi mogli da uhvatimo takozvanog prosečnog pacijenta. Pošto to nismo uspeli, ono što smo mi mogli jeste da preko Udruženja pacijenata dođemo do pacijenata koji će učestvovati u ovom istraživanju. Za mene je najgori podatak 17,9 posto pacijenata dobija informacije o inovativniim terapijama preko interneta, jer ja sam imao priliku mnogo puta da sedim u čekaonici i pred ordinacije, i da slušam šta pacijenti pričaju i verujte mi to je, potpuna katastrofa, jer uglavnom se prepričavaju informacije sa interneta.

REPORTER: Informacija od značaja za pacijente koji boluju od teških bolesti uglavnom se tiču i inovativnih terapija, za koji ispitanici smatraju da su u našoj zemlji manje dostupne nego u zemljama regiona. To potvrđuje Vesna Vuković iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ipak, podseća da je u poslednje tri godine na listu stavljeno preko 50 inovativnih lekova, a od sredine 2020.godine omogućeno je 16 inovativnih terapija.

VESNA VUKOVIĆ, (Republički fond za zdravstveno osiguranje): U toku je završna faza priprema liste lekova, znači koje bi trebalo, takođe, da, pre svega, bude koncipirana na novim inovativnim terapijama, i gde upravo smo u pregovorima sa velikim brojem farmaceutskih kompanija i gde očekujemo da u skorijem periodu će se osiguranim licima Republike Srbije već omogućiti značajan broj novih inovativnih terapija. Sredstva su obezbeđena.

REPORTER: Navike pacijenata ali i raspored lekara pored često komplikovane administracije dodatno je poremetila epidemija korona virusa, podseća doktorka Lidija Kandolf Sekulović. Zbog velikog broja zdravstvenih uslova koje su bile u kovid sistemu, lekari različitih specijalnosti su se bavili kovid pacijentima, a zbog straha od zaražavanja pacijenti su odlagali svoje redovne preglede. Doktorka Sekulović apeluje na njih da to više ne rade.

DR LIDIJA KANDOLF SEKULOVIĆ: Da se jave na svoje kontrolne preglede, da se jave na svoje preventivne preglede, da ne čekaju da korona prođe, jer ona neće skoro očigledno proći. Kada su se ljudi vraćali u naš institucije viđali smo pacijente koji su zapravo sa mnogo uznapredovalijim stadijumima onkoloških bolesti. Upravo zbog toga što su se ljudi jednostavno nisu javljali. Što se tiče onkologije konkretno, tu za onkologiju je sačuvan, ali onkolozi u Kliničkom centru Kragujevac su išli u kovid bolnice, hirurzi su išli, dakle, ljudi koji one lokalizovane tumore leče su bili raspoređivani, prosto to je bilo prioritet i to je dovelo do toga da ta primarna zaštita zapravo trpi, i odnosno od primarne pa nadalje, zato što nisu na vreme prepoznavani tumori i nisu ljudi mogli da urade neke možda pretrage, čak i ako su odlagali to, dok se bolnice nisu otvorile, s jedne strane zbog straha da se ne zaraze, a sa druge strane ulazak u dom zdravlja je bio otežan, jer smo imali kovid deo, nekovid deo, dakle, čitav puta je bio poremećen.

REPORTER: Udruženje pacijenata Srbije poziva sve pacijente da se vakcinišu i tako zaštite od korona virusa.